Våra policyer, certifikat och villkor

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamheten till det bättre – för våra kunders, partners och medarbetares skull. Arbetet omfattar bland annat att kvalitetssäkra vår produktion och leverans för att dels tillfredsställa våra kunders önskemål, men även för att göra ett sådant litet avtryck på vår miljö och vårt klimat som möjligt. Vi arbetar löpande med att utveckla trivseln på vår arbetsplats och sätten vi bemöter våra intressenter på varje dag.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du skulle ha några frågor kring hur vi arbetar med våra policyer.

Joachim Ranhem, operativ chef, och
Maria Chruzander, VD

policies