BIP® – Built In Purify

Teknologin som skapar marknadens högsta och renaste gaskvalité

Den patenterade BIP® teknologin är ett fristående reningssystem bestående av en specialdesignad ventil och en reningsbehållare. BIP® systemet renar gasen vid högt tryck för att uppnå lägre nivåer av föroreningar precis och ger marknadens högsta och renaste gaskvalité.

BIP®-gaser är perfekt för en mängd olika applikationer där gasens renhet är mycket viktigt, till exempel som en bärgas i gaskromatografi (GC) där gasen förbättrar den analytiska noggrannheten, minskar bruset i baslinjen och ger lägre detektionsgränser. Helium, nitrogen, hydrogen och argon med extremt hög renhet används oftast i laboratorium och de är alla tillgängliga med BIP®-teknologin.

Lagstiftning och hård konkurrens har lett till ökad efterfrågan på allt mer exakta och tillförlitliga analyser av ett brett spektrum av komplexa kemiska föreningar. BIP®-gaser har föroreningsnivåer så låga som 10ppb totala kolväten, 10ppb syre och 20ppb fukt, vilket innebär att BIP®-gaser ger den lägsta nivån av föroreningar som finns på marknaden.

Kontakta oss för att ta reda på hur BIP®-teknologin kan gynna dig och din verksamhet.

Produkter som levereras med BIP®-teknologi

Argon
Hydrogen
Nitrogen
Helium

Kontakta oss

  Vänligen ange vilket område ditt ärende gäller:

  För- och efternamn

  Företag/Organisation

  E-postadress

  Telefon

  Meddelande