Oxygen

Gasen som kallas ”Eldluft”

Vi erbjuder oxygen i gasform i två olika renheter samt i en mängd olika koncentrationer i blandningar enligt dina specifikationer.

Förutom dess användning som en andningsgas av sjukvården, har oxygen starkt oxiderande egenskaper som många industrier kan dra nytta av genom att förbättra avkastningen, optimera prestanda och sänka kostnaderna. Tillämpningar såsom förbränning, oxidation, och fermentation kan gynnas genom att berika eller ersätta processluften med oxygen.

Kontakta oss

Vänligen ange vilket område ditt ärende gäller:

För- och efternamn

Företag/Organisation

E-postadress

Telefon

Meddelande