Våra tjänster

Projektering

Kontakta oss för mer information och referenser.

Slutkontroll och dokumentation

Kontakta oss för mer information och referenser.

Gasinstallationer

Kontakta oss för mer information och referenser.

Service

Kontakta oss för mer information och referenser.

Rör och instrumentmontage

Kontakta oss för mer information och referenser.

Support

Kontakta oss för mer information och referenser.

”Vi är med våra kunder hela vägen från idé till utförande och årlig efterkontroll”

Så här jobbar vi

  1. Inventering vid kundmöte/behovsanalys
  2. Projektering – design
  3. Kostnadsförslag
  4. Projektstart
  5. Installation
  6. Kontroll – läcksökning och provtryckning
  7. Dokumentation
  8. Uppstart & överlämning
  9. Årlig efterkontroll