Engångsflaskor

Canistrar för kontroll

Vi erbjuder både rengaser samt en mängd olika gasblandningar enligt dina specifikationer i engångsflaskor.

Engångsflaskor (canistrar) används vanligtvis för funktionskontroll av gasdetektorer och analysutrustning där portabilitet är av största vikt eller gasförbrukningen är relativt låg.

Källa: Air Product
Bilden (från Air Products) visar hur man enkelt sätter på en regulatorer på dessa engångsflaskor.

Kontakta oss

  Vänligen ange vilket område ditt ärende gäller:

  För- och efternamn

  Företag/Organisation

  E-postadress

  Telefon

  Meddelande