Nitrogen

Den kommersiella gasen

Vi erbjuder nitrogen i gasform i två olika renheter, flytande form samt i en mängd olika koncentrationer i blandningar enligt dina specifikationer.

Nitrogen används både i gasform med fördel av sina inerta egenskaper och som en vätska för kylning och frysning. Så gott som alla branscher kan dra nytta av dess unika egenskaper för att förbättra avkastningen, optimera prestanda, och göra verksamheten säkrare.

Kontakta oss

  Vänligen ange vilket område ditt ärende gäller:

  För- och efternamn

  Företag/Organisation

  E-postadress

  Telefon

  Meddelande