BIP — teknologin som skapar marknadens högsta och renaste gaskvalité

Namnet ”BIP” kommer från en av dess viktigaste funktioner: ”Built-In-Purifier” – ”inbyggd renare”. Med sin unika cylinder och ventilkonstruktion är BIP®-tekniken som används ett sätt att skapa marknadens högsta och renaste gaskvalité.

BIP®-gaser är perfekt för en mängd olika applikationer där gas renhet är viktigt, till exempel som en bärgas i gaskromatografi (GC) där de förbättrar den analytisk noggrannheten, minskar bruset i baslinjen och ger lägre detektionsgränser. Helium, nitrogen, hydrogen och argon med extremt hög renhet används oftast i laboratorium och de är alla tillgängliga med BIP®-teknologin.

Lagstiftning och hård konkurrens har lett till ökad efterfrågan på allt mer exakta och tillförlitliga analyser av ett brett spektrum av komplexa kemiska föreningar. BIP®-gaser har föroreningsnivåer så låga som 10ppb totala kolväten, 10ppb syre och 20ppb fukt, vilket innebär BIP®-gaser ger den lägsta nivån av föroreningar som finns.

Kontakta oss för att ta reda på hur BIP®-teknologin kan gynna dig och din verksamhet.

Produkter som levereras med BIP®-teknologi